U dijalogu s našim dionicima

Izvještavamo o našim kontinuiranim aktivnostima na području osiguranja kvalitete, a objavljivanjem izvješća o održivosti pružamo informacije o učincima naše poslovne aktivnosti na gospodarstvo, okoliš i društvo.

Želimo se kontinuirano usavršavati u svim područjima i održivo stvarati dodanu vrijednost.