Novosti, 20.07.2021.

Mjere povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE)

Mjere povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) na elektroenergetskim instalacijama u Vetropack Straži d.d.

Tvrtka Vetropack Straža d.d. uspješno je provela projekt "Mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE na elektroenergetskim instalacijama u tvornici stakla Vetropack Straža d.d.". Projekt se provodio u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., natječaja ''Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama'' te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 18. lipnja 2018.

Opis projekta 
Projekt "Mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE na elektroenergetskim instalacijama u tvornici stakla Vetropack Straža d.d." je doprinio rješavanju specifičnih razvojnih problema hrvatskog gospodarstva koji se očituju u obliku neučinkovitog korištenja energije i malog udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Provedbom projekta i implementacijom mjera EnU i OIE na elektroenergetskim instalacijama i postrojenjima u tvornici stakla Vetropack Straža d.d. ostvarila se ušteda energije, dobrobit za okoliš i zajednicu te se povećala konkurentnost smanjenjem troškova proizvodnje. Projekt je uspješno proveden uz podršku tvrtke Speculum d.o.o. u provedbi projekta i postupcima nabave. 

Ciljevi i rezultati projekta  
Opći cilj: Podupiranje ostvarenja energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije.
Specifični cilj: Implementacijom mjera EU i OIE smanjiti potrošnju isporučene energije i povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije.

Projekt je obuhvaćao sljedeće elemente:
EP1: Priprema projektno-tehničke dokumentacije projektnog prijedloga
EP2: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
EP3: Energetska obnova zgrada
EP4: Promidžba i vidljivost 
EP5: Upravljanje projektom i administracija

Uspješnom provedbom postignuti su sljedeći rezultati:  
R1: Uspješno podnesen projektni prijedlog
R2: Uspješno provedene mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima
R3: Energetski obnovljena zgrada 
R4: Povećana vidljivost projekta te vidljivost usluga i proizvoda Prijavitelja
R5: Uspješno proveden projekt u suradnji s tvrtkom Speculum d.o.o. 

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 25.407.441,24 kune od čega su bespovratna sredstva iznosila 12.050.166,78 kuna. 

Nositelj projekta:
Vetropack Straža tvornica stakla d.d.
Lokacija projekta:
Hum na Sutli 203, 49 231 Hrvatska
Razdoblje provedbe projekta:
1. do 30. lipnja 2021.
Kontakt osoba za više informacija: 
Mario Berc, voditelj projekta
e-mail: mario.berc@vetropack.com


Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vetropack Straža d.d.