Ključni pokazatelji

Podaci o poslovanju
       
Neto prihod 2020. u mil. HRK  791,3    
Broj zaposlenih na 31.12.2020. 606